Blog                 Kontakt

system do zarządzania tożsamościami i dostępem

Obraz dużej organizacji biznesowej przypomina sieć komunikacyjną wielkiej aglomeracji, w której liczni pasażerowie mogą przemieszczać się różnymi środkami transportu do wielu obszarów miasta. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach korzysta z dostępu do informacji w Twojej organizacji
check-01-01
iam.u to kompleksowy system do zarządzania kontami użytkowników oraz administrowania wnioskami o nadanie dostępów i uprawnień do zasobów w Twojej organizacji
check-01-01
system iam.u jest zaufanym źródłem informacji o tożsamościach dla pozostałych systemów w organizacji
jak działa iam.u?
Działanie iam.u opiera się na tworzeniu wniosków o uprawnienia i dostępy dla konkretnych osób, które po uzyskaniu akceptacji realizowane są automatycznie lub manualnie.

obsługa procesów
zatrudnienia

zarządzanie i kontrola
uprawnień użytkowników

recertyfikacja uprawnień
i automatyczne zamykanie
dostępów

iam.u
dla kogo?
System iam.u stanowi wsparcie dla osób odpowiedzialnych za nadawanie loginów, przyznawanie dostępów do systemów dziedzinowych oraz zarządzanie dostępem do wszystkich informacji w dużych organizacjach.
Ilustracja_dla kogo-01
elastyczność
 
uruchamiamy iam.u dla dowolnej liczby systemów
szybkość
 
wdrażamy iam.u już w 3 miesiące
regulacje
 
iam.u spełnia restrykcyjne wymogi regulacji Sarbanes-Oxley (SOX) i ochrony danych osobowych
dzięki iam.u
jeden z naszych klientów zarządza:
0
tożsamościami
0
systemami
0
indywidualnymi kontami w systemach

„Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie wydajności operacyjnej, związanej z automatyzacją procesów w obszarze nadawania dostępu.” – Dyrektor Działu Informatyki

„Wdrożenie zapewniło zgodność organizacji z regulacjami Sarbanes-Oxley (SOX), a także z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych”– Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Informacji

 
Ilustracja_dlaczego warto-01
iam.u
dlaczego warto?

Pomagamy dużym organizacjom sprostać restrykcyjnym
przepisom. Dbamy o bezpieczeństwo poufnych danych.
Upraszczamy procesy nadawania dostępów i uprawnień dla
nowych pracowników i tych, którym zakres kompetencji został
zmieniony.

blog

Co to jest IAM? Rola systemów do zarządzania elektronicznymi tożsamościami i dostępami
Po co wdrażać systemowe zarządzanie tożsamościami i dostępem
Wdrożenie systemu IAM / IdM do zarządzania tożsamością i dostępami w organizacji

kontakt

Piotr Dardziński

Sales Manager

tel. +48 889 115 419